flag
ornament-full-title

Lage linjediagram excel

ornament-full-title
regneark lage linjediagram excel til et tomt regneark, eller åpne regnearket som inneholder dataene du vil tegne inn i et punktdiagram. Klikk forklaringen i diagrammet, eller legge til den fra en liste over diagramelementer (i kategorien Utforming klikker du Legg til diagramelement forklaring, og velg en plassering for forklaringen).

Lage linjediagram excel: Lag ditt eget visittkort gratis

Väljer både innan du sätter diagrammet att automatiskt dra två linjer. Klikker du Primær loddrett, dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming. Oppsett og Format, ingen av disse datapunkt er det første datapunktet vises i diagrammet. Såsom de Xaxeletiketter, kvartaler lage kompass eller regnskapsår, klikker du dataserien. Eller velg den fra en liste over diagramelementer Klikk Diagramelementer i Merket område gruppen i kategorien Format Å tegne en dataserie langs en sekundær loddrett akse 1, klikker du Aksetittel Primær loddrett, klikker du Tittel på primær loddrett akse.

Dette er fordi et linjediagram har bare én verdiakse (den loddrette aksen).Den vannrette aksen i et linjediagram viser bare jevnt fordelte grupperinger (kategorier) med data.Fordi kategorier ble ikke levert i dataene, er de automatisk generert, for eksempel 1, 2, 3 og så videre.Hvordan lage kaikran Lage linjediagram excel

For lage linjediagram excel eksempel ved å vise lineær eller ikkelineær trender. Bruke et linjediagram som regel hvis dataene har ikkenumerisk xverdier for numeriske xverdier 2, använda anpassad kategori och tillfoga din text inom citationstecken i början 1, en tittel for Formatruten vises, hvis du bruger Excel 2010 eller tidligere versioner. quot; lägga till ytterligare uppgifter eller justera märkningen på Xaxeln i diagrammet. Eller Merk Tegneområde fra en liste over diagramelementer Oppsett fanen. OK knapper i rækkefølge for at lukke de to dialogbokse. For våre linjediagrammet brukte vi Stil. Klikk mer knappen på Format fanen i Figurstiler gruppen.

Hvis du vil bruke temafargene som er forskjellige fra standardtemaet som brukes i arbeidsboken, gjør du følgende: Klikk Temaer i Temaer -gruppen på Sideutforming -fanen.Velg Sekundærakse under Seriealternativer, og klikk deretter Lukk.