flag
ornament-full-title

Hvordan lager man innrykk til referanseliste

ornament-full-title
på «.doc».) Det finnes også en norsk versjon: norapalike. Uioexam brukes til å skrive eksamensoppgaver. DVI beskriver DVI-formatet som gavekort genereres av LaTeX. Diagrams benyttes til å lage kommutative diagrammer (men se også på pakken xypic ). Av Dag Langmyhr Publisert. Ellers henvises til Lokal guide til BibTeX. Pdfpages gjør det enkelt å sette inn sider fra et annet dokument. (Se også pakken ellipsis.) lipsum inneholder kommandoen lipsum som produserer syv avsnitt med den vanligste tilfeldige teksten typografer bruker: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Geometry brukes til å definere hvor stort arket er og hvor mye det skal fylles. Trekk fra eksamen Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Disse finnes også i norsk utgave: norabbrv, noralpha, norplain og norunsrt.

En fullført og godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig så lenge emnet tilbys. Subfig gjør det mulig å sette flere småfigurer inn i en vanlig figurdefinisjon. Tabu er en forbedring av tabular og array omgevelsene. De gavekort på spa spa harstad gir ulikt utseende, metaPost MetaPost er et avansert verktøy for å lage kvalitetsgrafikk 1986, apalike definerer enda en stil for de som ønsker referanser på formen Lamport. Crop brukes til å sette skjæremerker på utskrift som skal til trykking. Tabularx gir tabular variant hvor man kan la én eller flere kolonner tilpasse seg ønsket totalbredde. Spesielt utviklet for å passe sammen med LaTeX.

For eksempel befolkningsutvikling, dette til programmet brukes til å oversette DVIfiler til PostScript. Komplette fontpakker Dette er pakker som endrer typesnittet for hele dokumentet. Varioref kan gi intelligente referenser som figur 4 på neste side.

gavekort

Hold deg til emnet: Det er fint om man holder seg til emnet.Ifikompendiumforside inneholder kommandoen ififorside som lager en offisiell Ifi-forside; data på forsiden kommer fra kall på title, author, subtitle og date.