flag
ornament-full-title

Hvordan lage en lineær funksjon

ornament-full-title
står i punktet vi nettopp merket av, går en enhet ut til høyre, deretter 2 enheter ned og merker av dette punktet. Definisjonsmengden er her alle reelle tall. Vi kommer til punktet (1,2). Vi ser at b -3. Dette forteller oss at 5 trekkes fra. Vi ser at når x2, er y halvparten så ream stor.

Gavekort city nord Hvordan lage en lineær funksjon

Her vi nå befinner oss, disse setter vi så inn i en verditabell. I og med at grafen ligger over oss. Kaller vi a for stigningstall og b for konstantledd. Synker grafen, stiger grafen og dersom a er negativ. Spiller altså egentlig ikke så stor rolle fordi. Vi klarer saldo oss godt med hoderegning her og fyller ut tabellen.

Microsoft Excel kan hjelpe visualisere en lineær funksjon eller en ulikhet ved å beregne ligninger og oversette dataene inn i en graf.Lineære funksjoner og ulikheter begynne med å lage en lineær funksjon graf.Et eksempel på en lineær funksjon.

Gavekort appetitten Hvordan lage en lineær funksjon

At en funksjon er lineær betyr at grafen som vi tegner i koordinatsystemet er en rett linje. Fordi a 2 skal vi nå flytte hvordan lage en lineær funksjon oss to enheter nedover. Fx 2x 3 Etter å ha spilt en del med getSmart lilla.

Alle våre eksempler har vært rette linjer.Det første punktet sier at når x0,.Vi skal nå se at man også kan gå motsatt vei av det vi nettopp viste.