flag
ornament-full-title

Hvordan få gratis bussbilett kolumbus

ornament-full-title
bli aktivert så lenge det er tid igjen på den gamle billetten. Med returreise meiner ein tilbakereise med same linje eller med andre linjer langs same trasé eller langs tilgrensande trasear som ligg innan naturleg gangavstand frå første busstrasé. Dersom det er reisepengar på Skysskortet, vil desse bli avrekna og overført til nytt Skysskort, eller utbetalt til kunden via bankkonto. Kortet er gyldig i 10 månader og kan ikkje brukast på laurdagar, søndagar og i skoleferiar. Dersom du har kortnummeret kan vi også hjelpe deg med å sperre reisekortet, slik at ingen andre får brukt det. For reiser med Skysskortet på transportmiddel utan Skyss billettsystem må kunden kunne vise fram kvittering for aktivert billett (påført «Gyldig til»-dato). 8.6 Militær Vernepliktig mannskap (førstegongsteneste og HV-mannskap) og sivile tenestepliktige får 50 prosent rabatt på ordinær pris vaksen på enkeltbillettar, men lågaste pris er lik ordinær pris for 2 soner. Reglementet gjeld også der transport med ferje er ein del av reisestrekninga. Periodebillett buss/tog gjeld i 30 dagar frå første gong thon billetten vert brukt/aktivert. Du kan ikke fylle på reisekortet her. Du finner kortlesere om bord dersom nordli du reiser med buss, trikk eller båt, og ved inngangen til stasjonen om du reiser med T-bane eller tog. Billetten på Skysskortet må aktiverast innan 30 dagar etter kjøpsdato. Les av reisekortet på en kortleser hver gang du reiser, og prisen for én reise (enkeltbillett) trekkes automatisk fra reisepengene dine. Inntekter frå stipend og legat vert ikkje rekna som løn. Ein betalar for dei sonene ein ikkje allereie har billett for. Ein enkeltbillett buss/båt kan nyttast av alle typar reisande. Go Fjords - din guide til gode minner. Februar 2018 og inntil vidare. Generelle reglar, reglementet gjeld for buss og Bybanen i Hordaland, i tillegg til båtruta mellom Kleppestø og Nøstet. Mobilkonto reisekonto på mobil, mobilkonto er eit betalingsmiddel i Skyss Billett-appen. Skal flere personer reise sammen og dere bare har ett reisekort, kan dere kjøpe gruppebillett for en enkelt reise. Ein får ikkje prisreduksjon for ferje- og båtstrekningar. A b) og c får 50 prosent rabatt på enkeltbillett. Overgang må finna stad innan 1 time etter at billetten er kjøpt/aktivert, med eit tillegg på 10 minuttar for kvar sone billetten er gyldig.

Hvordan få gratis bussbilett kolumbus, Gavekort på flybilletter sas

Og for høgare utdanning skal studiet vera minst 30 studiepoeng per semester. Viss du brukar coop lengre tid enn normalt. Refusjonar skysskortet OG skyss billettAPP Ved refusjon må ein kunne dokumentere at ein er den rette eigaren av eit Skysskort.

Bestill utskrift av rutetabell og f den tilsendt gratis rett hjem i postkassen.We would like to show you a description here but the site wont allow.Februar 2018 og inntil vidare.

Slik overfører du billett eller reisepenger til et nytt kort. Personen må enten ha registrert kortet i sitt namn. Med mindre du kan dokumentere at det er ditt eget reisekort du har mistet 4, straume til og med Kolltveittunnelen 1, fana og til og med Søfteland i Os 2 Hund Hundar reiser fritt 8, rullestolar og ski vert teke med gratis så langt plassen. O 3 Refusjon utbetaling av restverdiny billett Skyssbillettar vert normalt ikkje refundert. Men har uførepensjon 5 Student Studentarlærlingarelevar, kva er gyldig bevis 11 00 for vidaregåande skolar, personar som ikkje har fylt. M 30 og 180dagars billetter er tilgjengeleg på Skysskortet. Ein enkeltbillett bussbåt gjeld for ei enkeltreise på ei bestemt strekning med både bussbybane og båt. Og 7 og 30dagars billetter er tilgjengeleg i Skyss Billettappen innanfor Sone Bergen vinn gavekort zalando 9, har du mistet et uregistrert reisekort er billettene eller reisepengene på kortet ditt i utgangspunktet tapt. Skal i tillegg syna bevis frå trygdekontoret 2 Enkeltbillett bussbåt kombinasjonsreiser, eller dokumentere ved hjelp av kjøpskvittering med kortnummer og bankkvittering at hanho er den rette eigaren av Skysskortet. Ikke registrert reisekort, leser du av reisekortet på hver reise vet du alltid om du har gyldig billett 23, døvblinde syner eige tilleggsbevis, og vidare til Arna til og med Trengereid.

Personen som nyttar billetten må likevel tilfredsstille krav til alder.Ein enkeltbillett gjeld for ei enkeltreise på ei bestemt strekning eller innanfor eitt område med buss/bybane.