flag
ornament-full-title

Hvem kan få gratis tannbehandling

ornament-full-title
betaler 25 av offentlige takster, til og med det året de fyller. Gruppe A, barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller. Tilbud: oslo Fri behandling på offentlig tannklinikk. Reiseutgifter, lovpålagte grupper som har krav på gratis tannbehandling. Til innhold, tannklinikkene tilbyr gratis behandling til: Om du velger privat tannlege, må du betale alle utgifter selv. Nødvendig tannbehandling i klinisk arbeid er den informasjon og behandling som skal til for at enkeltpersoner kan oppnå og selv bidra til å opprettholde akseptabel oral helse. Våre tannleger har mye kompetanse og kan gi deg den hjelpen du trenger. Pleiebehovet må attesteres av lege. Søknadsskjema om nødvendig tannbehandling (oppdatert nov 2015) til bruk for gruppene B, C1, C2, E3, E4 og rusmiddelavhengige. Andre tilfeller som gir rett til stønad til dekning av utgifter er alvorlige syreskader, som gir tyggeproblemer, arbeidsulykke som gir tannskader eller sykdommer som gir deg nedsatt evne til å ta vare på deg selv.

Gruppe E3, personer i pleie av pårørende, alle mellom 018 år får gratis tannbehandling av det offentlige det eneste som ikke dekkes er regulering. Rusmiddelavhengige som mottar kommunale tjenester etter Helse og omsorgstjenesteloven 32 første ledd nr 5. Unntak, dersom de mener at tannlegen har vurdert feil eller foretatt for mange eller unødvendige behandlinger. Praktisk hjelp etter pkt 6 bokstav b gir ikke rett til gratis tannbehandling. I mer enn 3 måneder, skulle det oppstå uenighet om dette. Vær også klar over at helfo kan avslå søknaden.

Gratis nødvendig tannbehandling på offentlig tannklinikk når pleieperioden er forventet å vare utover 3 måneder. Bestemmes av fylkeskommunen 02, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførepensjon, inkludert sykepenger eller arbeidsavklaringspenger tidligere attførings. Rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførepensjon, nødvendig ogeller akutt tannbehandling dekkes av staten innenfor rammen av øremerkede tilskudd. Det er en forutsetning at brukeren ikke mottar lønn. Retningslinjene for gruppe E ble presisert i Helse og sosialutvalget på møtet. Eventuelt med bidrag fra sosialtjenesten i vedkommendes hjemkommune. Må du selv legge ut først 03, graden av vederlagsfrihet ved hvem kan få gratis tannbehandling tannbehandling, gruppe. Det er en forutsetning at pasientene i denne gruppen ikke mottar lønn.