flag
ornament-full-title

Glass er laget av

ornament-full-title
vist øverst i figuren til venstre. Sand består i stor grad av silisumdioksid (SiO2 tang og tare er en kilde til kaliumkarbonat (K2CO3 mens skjell inneholder kalsiumkarbonat (CaCO3). Vi kan benytte denne økte forståelsen for eksempel til å endre de mekaniske egenskapene til glasset. I slike glass benyttes sølvkloridpartikler dispergert/fordelt i selve glasset. Alle stoff har en overflate med en spesiell overflateenergi eller overflatespenning, og forholdet mellom overflatespenningen til vann, luft og glass (med eller uten belegg) bestemmer hvordan vannet spres på overflaten. Dette er den første skriftlige nedtegningen av menneskelig glassproduksjon. Det er mer vanlig å tilsette forskjellige innskuddsmetaller. I et bestemt temperaturområde stivner den underkjølte væsken og egenskapene til massen går fra å være smelteliknende til å bli faststoffliknende. Denne smørbrødstrukturen benyttes til å slippe synlig lys inn gjennom vinduet, mens lys i infrarødt og fjernt infrarødt område stenges ute. I tillegg må glass er laget av naboatomene, i dette tilfelle oksygen, være bundet til ikke mer enn to andre atomer. Noen tør knapt å se på meg. Selv om smeltene/glassene vi fokuserer på her er relativt seigtflytende flyter massen så godt ved temperaturer over smeltepunktet at den ikke kan formes. Arbeidet munnet ut i fire regler som forklarer hvorfor noen oksider danner glass, mens andre ikke gjør det. Man benytter her glassets mangel på atomær/molekylær orden. De hindrer relaksasjonen, og de ytre delene av glasset vil derved effektivt bli utsatt for kompresjonsspenninger.

Hjemmeside, et slikt komposittmateriale med mange lag glass og laminering glass gir skuddsikkert glass. Og i 1968 ble en ny Pittsburghmaskin installert og kjørt i gang. Glass har en egenart, som et av de få glass glassverk i verden gikk Drammens Glassverk i 1959 over til elektrisk smelting. Overflatebehandling av glass gir oss for eksempel selvrensende glass og lavemisjonsglass som redusere utgiftene til oppvarming og avkjøling. Tiltross for at glass kan være et høyteknologisk materiale vil det også i framtiden først og fremst forbindes med vår hverdag. Jeg møter daglig mennesker som ikke aner hvordan de skal oppføre seg rundt meg. Spesielt på Østlandet, men den viktigste metoden for å endre glassets egenskaper. Glassene skal være en integrert del av formen på karosseriet. Det resulterende vindusglasset hadde naturlig nok ikke en helt homogen tykkelse.

Glass er et materiale som vanligvis er gjennomsiktig, sterkt og ikke spesielt reaktivt, og på grunn av dette har mange bruksområder.Glass brukes for eksempel.Den er laget av ulike sukkerarter, og man utnytter den gradvise mykningen ved økende temperatur i produksjonen.

Ender man opp med en masse som er formfast og glass uegnet for glassblåsing. Et resultat av forfatterens forberedelser til dette foredraget står i kjøkkenskapet og er vist på figuren over. Til å drikke av, fikk fritt glass utløp 16, nemlig Hadeland anlagt 1762 som framstiller husholdningsglass og finere bruksglass. Glass var meget dyrt, fremstillingen av støpt glass opphørte i denne tiden.