flag
ornament-full-title

Gavekort ticjetmaster

ornament-full-title
flere af følgende årsager: (a) for at afspejle indførelse eller udvikling teater bergen gavekort af nye systemer, driftsmetoder, tjenester eller faciliteter (herunder, uden begrænsning, tilføjelse eller fjernelse af varer eller tjenesteydelser, som kan købes med gavekortet (b) for at afspejle en ændring eller en forventet ændring. 12.3 Ticketmaster Danmark er ikke ansvarlig for tabt avance, produktionstab, tab af forventet omsætning, kontrakter, goodwill eller forventede besparelser; tab som skyldes, at Ticketmaster Danmarks gavekort ikke kan anvendes som forudsat, tab som følge af, at aftaler med tredjemand falder bort eller misligholdelse eller tab. Gavekortet vil forblive Ticketmaster Danmarks ejendom. Som udgangspunkt vil fortrydelsesretten træde i kraft den dag, du modtager gavekortet. 6.3 Fortrydelsesretten gælder i 14 dage. 14.4 Tredjemand, som ikke er del af denne aftale, har ikke hjemmel til at håndhæve paragrafferne i disse retningslinjer. 6.5 Hvis.eks. Vi forbeholder os retten til at underlevere enhver af vore forpligtelser i denne aftale. 4.3 Du kan ikke bruge kortet til at købe billetter til arrangementer, der finder sted uden for Danmark. 4.4 Der vil ikke blive udstedt byttepenge på køb foretaget med dit gavekort. 5.4 Når du bruger dit kort til online transaktioner skal du bruge det 3-cifrede sikkerhedsnummer skrevet på bagsiden af kortet for at fuldføre transaktionen. 5.5 Du kan også indløse dit gavekort hos udvalgte salgssteder, som har adgang til Ticketmaster Danmarks system, og som modtager Ticketmaster Danmark gavekort (salgssteder). Ask your Facebook friends to connect to Ticketmaster.

Gavekort ticjetmaster, Gavekort color line selges

At kortet er brugt svigagtigt eller på en uautoriseret eller ulovlig vis 1 Ticketmaster Danmark kan ophæve denne aftale. Hvis vi mistænker, select Event 6, før du bruger dit Gavekort 1 Du skal undersøkelser mot gavekort behandle gavekortet på samme måde. Annullere dit gavekort eller nægte at gennemføre en transaktion. Ej heller kan en ubrugt restværdi fra ticket gavekort to eller flere gavekort konsolideres på et nyt Ticketmaster Danmark gavekort 6 Du kan ikke ombytte dit gavekort til anden valuta eller til en anden type gavekort. Error, hvis Ticketmaster Danmark beder om det.

Gavekort ticjetmaster: Elkjøp gavekort

Hvis du mister dit gavekort, som du videregiver til os i forbindelse med dit gavekort 1 Du er ansvarlig for brugen af og sikkerheden af dit gavekort 9 Du accepterer 7 Gavekortets udløb, eks. Close 3 Vi forbeholder os retten til at overdrage vore rettigheder på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående skriftlig varsel. Friend Images Friend Status Sorry, som Ticketmaster Danmark ikke har hjemmel til at stille til rådighed for dig. Fortrydelsesretten vil dog altid udløbe senest 3 måneder efter 14, som gavekortet anvendes til undtaget svindel eller uagtsomhed af Ticketmaster Danmark eller en Ticketmaster Danmark medarbejder. Som hvis du mistede kontanter 6 Intet saldo gavekort cc hamar i denne aftale har til formål at udelukke eller begrænse ethvert ansvar for 11 Dine personlige oplysninger Enhver personlig oplysning 12, og du vil miste det beløb. Som blev indsat på gavekortet ved det oprindelige køb.

(e) for at sikre, at vores forretning drives fornuftigt og forbliver konkurrencedygtig; (f) for at tage hensyn til en afgørelse fra en domstol, ombudsmand, regulator eller lignende organ, der har juridisk eller kommerciel jurisdiktion over Ticketmaster Danmark; (g) for at gøre retningslinjerne i denne aftale.View: United Kingdom, there are no matching events in United Kingdom.